Politica de confidențialitate eDepot


1. Prelucrarea datelor personale conform regulamentului UE 2016/679 GDPR 25.05.2018
Politica de Confidențialitate face referință la categoriile, modalitatea și scopurile colectării datelor, situațiile în care transferarea datelor cu caracter personal este necesară și la controlul clientului asupra acestor date prin opțiuni și drepturi cuvenite în mod legal. Politica de Confidențialitate exprimă în mod extensiv și transparent modul de prelucrare al datelor cu caracter personal și modul de gestionare al acestora.

2. Drepturile clienților ca și utilizatori / furnizori de date personale confidențiale
a. Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea utilizatorilor cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
b. Portabilitatea datelor (art. 20): Utilizatorul are dreptul de a solicita portarea datelor între operatori.
c. Dreptul de a fi uitat și șters din baza de date a magazinului online (art.17): Are loc atunci când procesarea datelor nu mai este justificată sau când utilizatorul își retrage acordul.
d. Dreptul de opoziție (art.21): Constă în dreptul utilizatorilor de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări.
e. Dreptul de acces la date (art.15): Utilizatorul poate solicita accesul deplin și neobstrucționat la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea acestora este în conformitate cu acordul său și cu prevederile legale în efect.
f. Dreptul de corectare a datelor ( art.16): Utilizatorul are dreptul să solicite rectificarea datelor în cazul in care acestea sunt procesate în mod greșit.
g. Dreptul de restricționare a prelucrarilor (art.18): Utilizatorul poate cere restricționarea datelor personale sau a transferului de date.
h. Dreptul de a se opune profilării și segmentării (art. 21): Utilizatorul își poate exercita dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată a datelor.

3. Principiile generale de protecție a datelor personale
a. Colectarea datelor personale se efectuează doar în scopurile specificate, explicite și legitime.
b. Procesarea detelor se efectuează într-o manieră legală, corectă și transparentă.
c. Datele procesate de către terți se limitează la cadrul asociat cu aceste scopuri.
d. În situațiile în care apar actualizări ale datelor transmise, consimţământul rămâne în vigoare până la notificarea SC EzMax Express SRL, în acest sens, de către utilizator.
e. Toate datele personale sunt păstrate în mod confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară. Pentru recepția și stocarea informațiilor digitale prin intermediul comenzilor online, se folososesc sisteme de încriptare SSL, iar securizarea datelor pe suport scris, se realizează la sediul social prin spații speciale de depozitare restricționate și securizate.
f. Datele personale nu sunt distribuite persoanelor terțe, decât pentru pentru procesarea optimă a comenzilor.
g. Utilizatorii au dreptul legal de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, ștergerea, împotrivirea față de sau restricționarea procesării datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al acestora.

4. Datele personale și colectarea acestora
a. Termenul ‘date personale’ face referință la orice informație care asociată cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte care fac referință la persoana reală, precum, numele, data nașterii, adrese fizice, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.
b. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte asociate cu persoana reală, precum, numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon mobil sau fix, și alte date adiționale de contact necesare pentru procesarea optimă a comenzilor plasate. De asemenea, datele personale pot include sau face referință la informații folosite pentru orice alte obiective planificate in relatia cu utilizatorul care nu se produc imediat, precum, rezervările produselor în avans sau a comenzilor speciale. Datele și tipul acestora sunt colectate prin intermediul următoarelor dispozitive:
c. ‘Date de Logare’ pentru accesarea contului pe magazinului online prin portalul web www.edepot.ro.
d. Prin ‘Google Analitycs’ se colectează date despre dispozitivul și despre modul în care utilizatorul și dispozitivul interactionează cu produsele listate.
e. Prin ‘Google Analitycs’ se colectează date despre caracteristicile de navigare ale utilizatorului, și despre produsele achiziționate de pe paginile site-ului eDepot.
f. Prin ‘Google Analitycs’ se colectează date despre dispozitivul și rețeaua prin care utilizatorul se accesează magazinul online, respectiv, locație geografică, limba, sistemul de operare. ‘Google Analitycs’ nu permite nici colectarea de informații legate de aplicațiile software instalate pe dispozitivele utilizatorilor, nici a cheilor de produs. Informațiile colectate prin intermediul ‘Google Analytics’ de pe site-ul eDepot se limitează strict la agregarea statistică anonimă, acestea neputand fi folosite pentru identificarea unei anumite persoane. Google Analytics colectează IP-urile care accesează magazinul eDepot, dar aceste date sunt restricționate ca vizibilitate exclusiv companiei GOOGLE INC.

5. Scopul colectării datelor personale
a. Pentru comunicări legate de informarea persoanei fizice privind confirmarea, expedierea și facturarea comenzilor sau a problemelor de orice natură referitoare la comenzi sau la bunurile achizitionate de pe magazinul online www.edepot.ro.
b. Pentru comunicări legate de informarea persoanei fizice privind expediții poștale și de curierat ce conțin mostre, produse demonstrative, materiale informative, materiale promoționale.
c. Pentru conformarea cu și respectarea obligațiilor legale.
d. SC EzMax Express SRL, poate furniza datele cu caracter personal exclusiv unor companii partenere, dar numai in temeiul unui contract de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează integritatea datelor. Furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, și anume: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare și furnizorilor de servicii IT.
e. Daca nu sunteți de acord cu divulgarea datelor personale către companiile partenere, sunteți rugați să ne contactați la adresa de email edepotro@gmail.com.
f. Informațiile cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, Instanțele Judecătorești și către alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

6. Procesarea datelor cu caracter personal
a. Datele personale sunt utilizate exclusiv pentru scopul în care au fost colectate și sunt stocate strict pentru perioada care deservește acest scop.
b. Informațiile clientului se păstrează doar pentru perioada în care contul este activ.
c. Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC EzMax Express SRL, proprietarul portalului eDepot, care deține autoritatea și responsabilitatea legală pentru utilizarea conformă a datelor.
d. În acord cu prevederile legale, datele confidențiale de facturare existente în sistemul informatic financiar al SC EzMax Express SRL, sunt păstrate pe toată durata impusă de obligatiile legale în vigoare.

7. Securitatea procesării datelor
a. Datele dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi. Respectăm acest vot de încredere oferit prin procesarea datelor într-o manieră securizată. Procesarea se evidențiază prin implementarea și mentinerea măsurilor tehnice adecvate pentru protecția datelor personale împotriva distrugerii, pierderilor accidentale sau ilegale, alterării, divulgării sau a accesului neautorizat.
b. În cunoștință de aplicabilitatea bunelor practici în relația cu clienții, SC EzMax Express SRL, nu poate garanta în mod absolut un grad de securitate impenetratibil. SC EzMax Express SRL își ia angajamentul scris de limitare a accesului la datele cu caracter personal strict personalului desemnat. De asemenea, depunem eforturi continue pentru păstrarea informaţiilor cu caracter personal strict pentru perioada relevantă schimbului comercial între părți și răspundem ferm cererilor din partea utilizatorilor de ștergere a acestora din sistemele informatice utilizate de către SC EzMax Express SRL.

8. Accesul, rectificarea și ștergerea datelor personale
a. Utilizatorul are dreptul de a solicita în orice moment accesul la orice informație asociată cu persoana sa, care poate include, rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
b. Pentru păstrarea continuă a datelor actualizate, recomandăm informarea legată de orice schimbări sau discrepanțe
c. Consimţământul exprimat rămâne valabil până la revocarea acestuia în scris de către utilizator.
d. După exprimarea în scris a dezacordului, datele utilizatorului nu vor mai fi procesate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele utilizatorului.
e. Consimţământul poate fi retras nerestricționat prin transmiterea intenției prin formularul de contact rapid sau detaliat pe adresa de email edepotro@gmail.com.
f. Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale puteți accesa formularul de contact rapid
g. Drepturile utilizatorului prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor 679/2016, includ dreptul de informare, de acces, de rectificare, de ştergere și dreptul a nu fi inclus în prgramele de prelucrare automată a datelor și concluziile care derivă din aceste proceduri.
h. Utilizatorul poate exercita oricare din aceste drepturi prin formularul de contact rapid sau detaliat pe adresa de email edepotro@gmail.com
i. SC EzMax Express SRL, are obligația legală de a verifica titulatura solicitantului. Porcedura poate include necesitatea dovedirii identității prin intermdiul unui document oficial de identificare. Această procedură are scopul de prevenire și de conformare cu obligațiile legale de securizare a datelor și previne divulgarea neautorizată a datelor.
j. Solicitările vor fi procesate într-un interval estimativ de 15 până la 30 de zile lucrătoare. În situația în care răspunsul primit este nesatisfăcător, utilizatorul poate înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Blv. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, România.

9. Actualizarea termenilor legali de protecție a datelor cu caracter personal
a. Politicile de confidențialitate vor fi actualizate și armonizate în mod automat cu legile în vigoare pentru a reflecta cerințele legale nou apărute.
b.Orice modificări aduse actualului document, duc la notificarea implicită și în avans a clienților.
c. Aceste notificări vor fi transmise prin e-mail sau prin intermediul website-ului www.edepot.ro înainte ca schimbările să intre în vigoare.
d. Se recomandă verificarea periodică a acestei pagini pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește cele mai noi actualizări a practicilor de confidențialitate.

10. Depozitarea și securizarea digitală a datelor cu caracter personal
Toate informațiile transmise de către utilizatori, prin mediul telefonic, al solicitărilor scrise, sau prin intermediul comenzilor pe sit-ul eDepot sunt depozitate în platforma CMS Sgopify, pentru comezile asociate cu platforma digitală a magazinului online, și Gmail pentru confirmarea și procesarea comenzilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să verificați 'in extenso' normele și metodologiile interne ale fiecărui procesator referitor la depozitarea și protecția datelor cu caracter personal.

General Data Protection Regulation (GDPR)     Shopify Data Processing Addendum    Google Business Compliance

11. Confirmarea sau revocarea acceptului
Confirmarea  acceptului de primire a reducerilor și a ofertelor promoționale din partea magazinului eDepot se realizează în pagina doi a coșului prin bifarea sau debifarea căsuței însoțită de notificarea 'Ține-mă la curent cu promoții și oferte exclusive eDepot.' În mod standard această opțiune este debifată și angajează refuzul implicit al clientului față de oferte și promoții. Bifarea căsuței, confirmă acordul scris al clientului pentru primirea de notificări speciale legate de reduceri, oferte de apreciere ale clienților existenți și de materiale promoționale digitale, exclusiv din partea magazinului eDepot. 


Orice solicitări și întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise prin formularul de contact rapid sau detaliat pe adresa de email edepotro@gmail.com

Cu apreciere,
Echipa eDepot România

edepot-logo