Factorii umani si experienta organizationala

Importanța mesajului organizațional

Din asortamentul voturilor de încredere și al „crudităților”, apreciem ca importantă, experiența angajatului la locul de muncă, un „ux” care reflectă experiența angajatului în raport cu firma angajatoare. Aprofundarea conceptului de „work experience” spre „employee experience” sau „ex” conduce discuția spre o serie de soluții practice. Cea din urmă poate fi distilată în confortul individual la masa de lucru și în factorul social a sălii de ședințe. Dacă factorii fizici și cognitivi sunt în general asociați spațiul privat și masa de lucru a individului, cei sociali, culturali și emoționali tind să dobândească valențe speciale în cadrul interacțional a sălilor de ședințe. Modul de organizare a unui birou sugerează o imagine profesională dacă transmite și note de confort. Mobilierul de birou actualizat comunică atât potențialilor cât și noilor angajați informații relevante despre performanța firmei. De asemenea, angajații experimentați pot privi această dotare ca pe un mod de apreciere „din oficiu” a eforturilor depuse pentru îndeplinirea obiectivelor. „Zona Goldilocks” a spațiului de lucru se formează din utilizabilitate sau potrivirea echipamentelor cu utilizatorii umani. Aceasta promovează starea generală de bine și limitează factorii de risc asociați cu oboseala generată de sarcini repetitive, postură incomodă, mișcare forțată, poziție staționară, presiune directă, vibrații, temperatură extremă, zgomot și stres la locul de muncă*. În cele mai multe situații, echilibrul poate fi obținut prin corelarea fină a scaunelor ergonomice cu mesele de lucru ajustabile.

 

Masa de lucru - concentrare segmentată


O serie de principii ergonomice sunt relevante pentru asigurarea unui climat ce păstrează echilibrul dintre starea de bine și productivitate1. Menținerea unei posturi neutre. Este de dorit ca munca să se desfășoare în poziții neutre prin menținerea corectă a posturii corporale; 2. Reducerea forței excesive. Aplicată în mod repetat, presiunea sau forța excesivă la nivelul articulațiilor poate provoca vătămări insesizabile în primele faze ale apariției; 3. Păstrează obiectele uzuale la îndemână. Prin reducerea mișcărilor excesive, redirecționarea energiei consumate pe sarcini repetitive asigură un spor de productivitate punctual; 4. Menținerea înălțimii și a unghiurilor de echilibru corespunzătoare. Aceste reglaje sunt corelate în mod direct cu distribuția optimă a centrului de greutate și reducerea presiunii pe vertebrele coloanei, păstrarea unei poziții optime de odihnă a brațelor și unui plan de vizualizare al ecranului de 15-30°, și de poziționare a tastaturii la un unghi de 60°

Sala de ședințe - un milion de întrebări

Dacă la masa de lucru tinde să se manifeste mai mult „persoana” ca individualitate, contextul dialogic stimulează în mod activ exteriorizarea „personajului”. Gradul de interacțiune dintre „personaje”, energia întâlnirii și nivelul de participare sunt în mod vizibil sau subliminal  influențate de ergonomia camerei. Designul intuitiv, materialele relaxante și plăcute la atingere energizează în mod pozitiv încărcătura socială a evenimentului și tinde să reducă impactul oboselii, a stresului, a atenției distrase, a complacerii, a presiunii normelor și să stimuleze conștientizarea sincopelor, comunicarea și asertivitatea, dobândirea de cunoștințe noi prin intermediul învățării și a muncii colaborative. Este de asemenea important de conștientizat faptul că tipul întâlnirii generează asocieri mai apropiate cu anumite categorii de mobilier. În general întâlnirile se diferențiază în funcție de obiective. Pe lângă clasificările de tip formal - informal, planificate - tip fulger, acestea pot fi: 1. Întâlniri de luare a deciziilor; 2. Întâlniri de rezolvare a problemelor; 3. Întâlniri de tip „team building”; 4. Întâlniri de tip „brainstorming”; 5. Întâlniri unu-la-unu; 6. Întâlniri trimestriale de planificare; 7. Întâlniri de tip „check-in”. Astfel dacă în cadrul întâlnirilor unu-la-unu unde discuțiile au mai mult un caracter privat - informal, atmosfera destinsă poate fi asigurată cu scaunele de vizitatori din stofa și cadru metalic, întâlnirile de tip brainstorming sunt cel mai bine deservite de scaunele cu măsuță rabatabilă. Datorită faptului întâlnirile de team building includ adesea activități și exerciții de relaționare, acestea sunt cel mai bine deservite de scaune pliabile sau de scaune suprapozabile. Întâlnirile care presupun sesiuni și pauze repetate pot fi cel mai bine susținute de scaunele de vizitatori din piele și cadru cromat. Acestei ultime categorii îi aparțin întâlnirile formale de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor și de planificare. Întâlnirile scurte și repetitive precum cele de tip „check-in” și „onboarding” care angajează un trafic ridicat de utilizatori sunt cel mai bine deservite de scaunele din plastic abs și cadru metalic. Așa cum reiese din diagrama alăturată diferențele de organizare pot să apară și după criteriile „mai generale” așa cum reiese din diferența dintre „cameră de ședință și sală de conferință”. Aranjamentul mobilierului influențează în mod subliminal tipul de narativă organizațională, traseele de putere și gradul anticipat de opoziție. 

**

 

 Identificarea soluției printr-o metodologie personalizată

Pentru o evaluare cât mai corectă spațiului de lucru, pot fi verificați o serie de parametri de control: 1. Verificați spațiul alocat fiecărui utilizator - mp/u; 2. Verificați funcționarea optimă a echipamentelor ce compun stația de lucru; 3. Verificați corespondența dintre tipul de ventilație a clădirii și tipul de materiale al scaunelor; 4. Verificați corespondența dintre obiectivele organizaționale și tipurile de mobilier; 5. Examinați datele existente și orice evaluări ergonomice anterioare; 6. Stabiliți o metodă standardizată de evaluare ergonomică; 7. Obțineți o imagine globală a spațiilor desemnate activităților specifice; 8. Implicați utilizatorii și obțineți feedback direct despre spațiile personale de lucru; 9. Colectați date obiective despre accesibilitatea și utilitatea echipamentelor; 10. Evaluați datele și desemnați echipamentele care au punctajul cel mai ridicat; 11. Selectați echipamentele și mobilierul care converg cel mai bine cu obiectivele organizaționale

 

Susan R. Stock, MD., Workplace ergonomic factors and the development of musculoskeletal disorders of the neck and upper limbs: A meta-analysis, American Journal of Industrial Medicine, 1991, Vol. 19, Iss. 1, p. 87-107.

** Liu, Baolong & Li, Yi & Zhang, Sanyuan & Ye, Xiuzi, Healthy human sitting posture estimation in RGB-D scenes using object context, Multimedia Tools and Applications, Springer Nature, 2017, Vol. 76, p. 10.